close

Wat doet de Dierenbescherming?

Wat doet de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming helpt dieren in nood. Deze stichting is de drijvende kracht achter de dierenambulance en het dierenasiel. Ook helpen ze om dierenleed te bestrijden, bijvoorbeeld door ernstig verwaarloosde dieren uit huis te halen. Maar wist je dat de Dierenbescherming ook het beleid van de overheid diervriendelijker probeert te maken?

Dierenambulance

Zie je een gewond dier, of een zwervend dier? Na jouw telefoontje komt de dierenambulance helpen. De vrijwilligers helpen het dier ter plekke, of brengen het naar een dierenarts. Wilde dieren worden na hun herstel weer teruggezet in de natuur als dat mogelijk is. Bij gezelschapsdieren proberen ze te achterhalen wie de eigenaar van het dier is. Als dat niet bekend is, gaat het dier naar een asiel.

Overlast door zwerfkatten

In Nederland ontstaat regelmatig groepen zwerfkatten. Deze katten zoeken elkaar vaak op en krijgen zelf weer kittens die in het wild en zonder baasje opgroeien. Deze groepen katten zorgen vaak voor veel overlast. De Dierenbescherming is tegen het afschieten van deze katten. In plaats daarvan starten ze in de buurt een project om de katten te vangen, steriliseren of castreren en daarna weer terug te plaatsen in de groep. Op deze diervriendelijke manier kunnen zij zich niet voortplanten en wordt de groep uitgedund door natuurlijk verloop.

Dierenleed bestrijden

De Dierenbescherming staat ook achter de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Na melding van verwaarloosde of mishandelde dieren gaan de inspecteurs een kijkje nemen. Als de dieren er inderdaad slecht aan toe zijn, gaan ze eerst in gesprek met de eigenaar. Vaak weet de eigenaar niet zo goed hoe hij voor de dieren moet zorgen. Daarom kijken de inspecteurs eerst of zij de eigenaar meer kunnen leren, zodat ze alsnog de leefomstandigheden van de dieren zelf kunnen verbeteren. Lukt dat niet, dan worden de dieren uit huis geplaatst. Deze dieren komen na controle door de dierenarts in het asiel.

Dierenasiel en dierenbescherming

In het asiel komen gezelschapsdieren zoals honden, katten en konijnen. Zij hebben geen eigenaar, omdat ze op straat zijn gevonden of in goed overleg door de eigenaar zijn achtergelaten. In het asiel krijgen de dieren medische zorg en aandacht. Hier wordt een nieuw baasje gezocht voor het dier.

Dierenwelzijn

De Dierenbescherming probeert zo veel mogelijk dierenleed te voorkomen. Aan de ene kant doen zij dit met goede voorlichting. Bijvoorbeeld met voorlichting op scholen, een EHBO-cursus voor dieren en hondentrainingen. Daarnaast lobbyen ze ook bij politieke partijen. Het streven is om dierenwelzijn vast te leggen in de wet, zodat je dierenleed kan voorkomen. Denk daarbij aan strengere regels voor de vee-industrie en het werken met proefdieren. Eén van de successen van de Dierenbescherming is het Beter Leven Keurmerk. Dit logo vertelt je hoe goed je kip, rund of varken het heeft gehad voor het in de supermarkt terecht kwam.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page